Bureau de Hamvraag

Het goede antwoord
begint bij de juiste vraag

Bureau de Hamvraag is een creatief bureau voor maatschappelijke vraagstukken. Altijd in co-creatie met interne of externe stakeholders. Voor oplossingen met impact.

Onze diensten

Hoe lossen wij de Hamvraag op?

Middels onze patroondoorbrekende aanpak geven we handen en voeten aan de kern van jullie opgave; de Hamvraag.

 • Organisatievragen

  In co-creatie begeleiden wij diverse vraagstukken binnen en buiten je organisatie. Zoals visie- en strategietrajecten. En we bouwen aan samenwerkingen met een missie, waar meerdere partijen bij betrokken zijn. Wij halen de kansen en knelpunten boven, en creëren  samen een duurzame oplossing; een nieuw impactvol verhaal.

  Lees meer

WAT ANDEREN ZEGGEN

Loop je vast met een opgave waar je zelf niet uit komt? Ga met ons op zoek naar de hamvraag!

 • Organisatievraag Co-creatie Voorzieningen Reigersbos Amsterdam Zuidoost
  Eigenaarschap bij de partijen die de buurt maken. In Reigersbos in Amsterdam Zuidoost gebeurt iets bijzonders. Daar zijn de organisaties zelf aan zet om invulling te geven aan de nieuwe maatschappelijke en culturele voorzieningen in de buurt. Bureau de Hamvraag faciliteert de co-creatie. Échte co-creatie, waar de partijen uit de buurt het zelf doen. 
  Ontdek project
  Case
 • Organisatievraag “Wij doen het hier samen”
  Verbeteren van bestaanszekerheid van bewoners, mét bewoners. In de G buurt Noord in Amsterdam Zuidoost komen alle ingrediënten samen om het echt anders te doen. Een grootschalige renovatie, betrokken bewoners én professionals vanuit verschillende organisaties, een buurtcentrum met ruimte voor bewoners én het mandaat van bestuurders voor een 'regelvrije zone'. Maar hoe breng je al deze ingrediënten samen tot een werkbaar recept? 
  Ontdek project
  Case
 • Organisatievraag Ajax Challenge – Publiek private samenwerking
  Bureau de Hamvraag heeft in de rol van programmamanager gezocht naar een duurzame borging van het programma Ajax Challenge. Een programma gericht op kwetsbare jongeren, in het Amsterdamse aanbod voor kansenongelijkheid en talentontwikkeling.
  Ontdek project
  Case
 • Innovatievraag Innovaties voor een beter bereikbaar Provincie Overijssel
  Hoe motiveer je medewerkers van de provincie Overijssel om beter bereikbaar te zijn? Deze vraag stelde de Provincie Overijssel aan ruim 3500 creatieve makers. Bureau de Hamvraag en Public Cinema wonnen deze challenge met hun innovatieve en onderzoekende aanpak. 
  Ontdek project
  Case
 • Organisatievraag Bestuurlijke samenwerking ‘het jonge kind’ Tilburg
  Voor het jonge kind is een goede samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs van belang. Beide organisaties kennen andere organisatievormen, financieringsstructuren en doelstellingen. Dit vertaalt zich in uitdagingen op lokaal niveau en op bestuursniveau. Aan Bureau de Hamvraag de opdracht om op zoek te gaan naar gedeelde waarden en ambities om de samenwerking vorm te geven.
  Ontdek project
  Case
 • Participatievraag Participatie ouderenwoningen
  Woningen bouwen voor ouderen doe je het beste samen met ouderen. In het Hamerkwartier in Amsterdam komen in de nieuwbouw ook seiorenwoningen. Bureau de Hamvraag organiseerde verschillende vormen van participatie om geïnteresseerden vroeg bij de plannen en de ontwerpen te betrekken. Zodat ook in een vroeg stadium de goede keuzes gemaakt kunnen worden om aantrekkelijke woningen te bouwen. 
  Ontdek project
  Case
 • Sessie met impact Bouwen aan je wijk met Lego® Serious Play®
  Doormiddel van Lego® Serious Play® heeft Bureau de Hamvraag vorm gegeven aan een teamsessie van voor de wijkregisseurs van Eigen Haard. Er is gebouwd aan aan individuele buurtplannen, maar ook aan de gedeelde vragen en uitdagingen als team.
  Ontdek project
  Case
 • Sessie met impact Ontmoeting en kennissessie – Inclusie en Diversiteit
  Bureau de Hamvraag verzorgde voor de ruim 55 trekkers van de actieplannen Inclusie en Diversiteit van de Gemeente Amsterdam een inhoudelijke bijeenkomst waar kennisdeling, verbinding en inspiratie centraal stond.
  Ontdek project
  Case
 • Innovatievraag Samenwerking & innovatie in het Amsterdamse MVI-onderwijs
  Als projectleider is Bureau de Hamvraag aangesteld om samen met de verschillende stakeholders toe te werken naar de samenwerking, doorontwikkeling en vernieuwing van het Amsterdamse MVI-onderwijs.
  Ontdek project
  Case
 • Participatievraag Bewonersparticipatie Oeffelt
  Bureau de Hamvraag verzorgde de bewonersparticipatie tijdens de jaarlijkse 'Oeffelt loopt uit dag'. Een invulling van bewonersparticipatie om samen te dromen over het Oeffelt van de toekomst.
  Ontdek project
  Case
 • Organisatievraag Ontwerp Gebiedskompas Leidschendam-Voorburg
  Het team Gebiedsregie was op zoek naar een instrument om gebiedskennis en verschillende belangen, kansen en wensen samen te brengen. Bureau de Hamvraag kreeg de opdracht om een visueel instrument te ontwikkelen.
  Ontdek project
  Case
 • Organisatievraag Gebiedsgerichte samenwerking Amsterdam-Noord
  Als procesbeleider is Bureau de Hamvraag aangesteld om in samenwerking met verschillende stakeholders de sociale en fysieke leefomgeving voor de bewoners van de IJplein-/Vogelbuurt te verbeteren en tegelijkertijd de kansen in ontwikkelingen van het Hamerkwartier te benutten voor de omliggende wijken.
  Ontdek project
  Case
 • Innovatievraag Design Thinking in de klas
  Bureau de Hamvraag kreeg de opdracht om in co-creatie met Xpect Primair en Servicebureau Kinderopvang te zoeken naar duurzame en inhoudelijke vormen van samenwerking tussen het primair onderwijs en de nabijgelegen kinderopvang in Tilburg.
  Ontdek project
  Case
 • Participatievraag Bewonersparticipatie fietsparkeren Duinoord Den Haag
  Samen met de bewoners in gesprek gaan over het fietsparkeren in Duinoord. Dat was de vraag van Gemeente Den Haag aan Bureau de Hamvraag. Samen met Haags Samenspel en het projectteam fietsparkeren hebben we de bewonersparticipatie vorm gegeven om tot plannen te komen die ook door de bewoners gedragen zouden worden.
  Ontdek project
  Case
 • Sessie met impact Design Thinking als basis voor innovatie
  Bureau de Hamvraag kreeg van GGD-GHOR Nederland de opdracht een creatieve workshop te ontwikkelen en te faciliteren voor hun landelijke werkgroep om samen tot eerste innovatieve ideeën te komen. 
  Ontdek project
  Case
 • Innovatievraag Innovatie in het onderwijs: Leerlab
  Bureau de Hamvraag begeleidde het ontwerp en de inrichting van een pilot voor de doorlopende leerlijn op niveau 4 van VMBO naar MBO voor het IJburg College en het ROC van Amsterdam.
  Ontdek project
  Case
 • Innovatievraag Co-creatie overstap van kinderopvang naar basisschool
  De overstap van peuteropvang naar basisonderwijs is spannend. Voor het kind zelf, maar ook voor de ouders en zelfs voor de medewerkers. In dit proces komen de uiteenlopende werkwijzen van de opvang en het onderwijs naar de oppervlakte. Bureau de Hamvraag heeft in co-creatie concrete middelen ontwikkelt om de overgang te vergemakkelijken. 
  Ontdek project
  Case
 • Sessie met impact Durf te Delen over Inclusie en Diversiteit
  Inclusie en diversiteit is een thema dat in het publiekelijk debat ontzettend veel aandacht krijgt, maar voor veel mensen al een leven lang dagelijks impact heeft. Zo constateerde ook Gemeente Amsterdam dat binnen samenwerkingen en teams tegenstrijdige belangen kunnen ontstaan. Bureau de Hamvraag ging voor het Programma Inclusie en Diversiteit met deze opgave aan de slag. Aan de hand van de gesprekstool ‘Durf te delen’ van Studio Konings & de Boer voerden zij gesprekken met verschillende teams binnen de gemeente Amsterdam.
  Ontdek project
  Case
 • Participatievraag Ontwerp Buurtvisie Holendrecht Amsterdam Zuidoost
  Bureau de Hamvraag heeft voor de buurt Holendrecht in Amsterdam een integrale visie ontwikkelt, waarin de sociaal-economische versterking van de buurt en haar inwoners centraal staat.
  Ontdek project
  Case
 • Sessie met impact Eindejaarsbijeenkomst Medewerkersnetwerken Gemeente Amsterdam
  Bureau de Hamvraag verzorgde voor de vier medewerkersnetwerken van Gemeente Amsterdam een eindejaarsbijeenkomst met als doel om samen te komen, terug te blikken en met positieve energie het volgende jaar in te stappen. 
  Ontdek project
  Case
 • Sessie met impact Piece of Cake – Serious game
  Bureau de Hamvraag heeft speciaal voor een kennissessie rondom 'het jonge kind' het spel Piece of Cake ontworpen. Een spel om spelenderwijs verschillende basisscholen en opvanglocaties in Tilburg te informeren en te inspireren.
  Ontdek project
  Case
 • Organisatievraag Visuele sociale kaart
  Bureau de Hamvraag is gevraagd om een sociale kaart te ontwikkelen voor Oekraïense vluchtelingen in Stadsdeel Noord. Deze kaart moet uiteindelijk ook beschikbaar zijn voor alle vluchtelingen die naar Amsterdam-Noord komen.
  Ontdek project
  Case
 • Organisatievraag Doorontwikkeling bewonersplatform
  Eigenaarschap bij de partijen die de buurt maken. In Reigersbos in Amsterdam Zuidoost gebeurt iets bijzonders. Daar zijn de organisaties zelf aan zet om invulling te geven aan de nieuwe maatschappelijke en culturele voorzieningen in de buurt. Bureau de Hamvraag faciliteert de co-creatie. Échte co-creatie, waar de partijen uit de buurt het zelf doen. 
  Ontdek project
  Case
 • Organisatievraag Verkenning samenwerking Wonen Volewijck Amsterdam-Noord
  Bureau de Hamvraag is gevraagd om een verkenning te doen naar de samenwerking tussen gemeente en woningbouwcorporaties in de Volewijck. Welke mogelijkheden en de kansen zijn er? En hoe betrekken we de omliggende buurten daarbij? In een proces met de verschillende stakeholders heeft Bureau de Hamvraag een overzicht en advies kunnen geven. 
  Ontdek project
  Case

Veelgestelde vragen

Wij snappen best dat je nog enkele vragen hebt. Daarom hebben wij deze voor je verzameld en in dit overzicht weergegeven.