Bewonersparticipatie Oeffelt

Bureau de Hamvraag kreeg de opdracht om in co-creatie met Xpect Primair en Servicebureau Kinderopvang te zoeken naar duurzame en inhoudelijke vormen van samenwerking tussen het primair onderwijs en de nabijgelegen kinderopvang in Tilburg.

Met wie?

Xpect Primair, Servicebureau Kinderopvang

De Hamvraag

Hoe creëren we vanuit verschillende organisaties een samenwerking gericht op kwaliteit tussen voor- en vroegschoolse educatie en basisscholen in Tilburg?

Opgave

Schoolbestuur Xpect Primair en Kinderopvangorganisatie Kinderstad zoeken naar een duurzame en inhoudelijke vorm van samenwerking tussen het primair onderwijs en de nabijgelegen kinderopvang. Bureau de Hamvraag kreeg de opdracht voor dit doel een co-creatie traject te starten waarbij alle betrokken partijen een actieve en gelijkwaardige rol kregen in het ontwerpen van de samenwerking.

Charlotte en Anika van De Hamvraag zijn in staat om op een verfrissende manier ‘wicked’ vraagstukken bespreekbaar te maken. Door hun vernieuwende werkvormen moet je de diepte in en word je verplicht tot conceptueel denken. Dat proces bewaken zij ook bijzonder goed om te voorkomen te snel in de doe-stand te komen. Ook de wijze waarop zij ‘connecten’ met mensen werkt daarbij helpend. In het proces binnen onze organisatie resulteerde dit in het opruimen van negatieve gevoelens, waardoor de positieve energie kon gaan stromen en er prachtige nieuwe initiatieven zijn ontstaan en een fundament tot intensievere samenwerking.”

Angela Horsten Manager Schoolontwikkeling Xpect Primair

Aanpak

De basis van dit procesontwerp ligt in Design Thinking. De start was het afnemen van waardengedreven interviews met de diverse betrokkenen (leerkrachten, medewerkers van de kinderopvang en bestuurders). Hieruit bleek dat verschillen in cultuur en toekomstvisie, maar ook ervaringen uit het verleden, de gedroomde samenwerking in de weg te stonden. Dit moest doorbroken worden om tot innovatie te kunnen komen. De deelnemers zijn in 3 fases stap voor stap begeleid in dit proces.

1. Vanuit de eerste inventarisatie is de Hamvraag geformuleerd. Vanuit die Hamvraag hebben we samen met de deelnemers zoveel mogelijk ideeën gegenereerd, om vervolgens tot realistische ideeën te komen die de moeite waard zijn om uit te proberen. Dit proces is het de eerste wieber uit het model van Design Thinking divergeren en convergeren.

2. Uit de eerste fase kwamen concrete experimenten, die in de weken erna zijn getest door de deelnemers. Dit was zowel binnen hun eigen organisaties, als in de samenwerking met elkaar.

3. In de laatste fase ontvingen we  de deelnemers in De Ideeënfabriek. De experimenten die in de voorgaande weken zijn uitgevoerd, vormden de basis van de fase 3. Vanuit de ervaringen zijn we de ideeën opnieuw gaan bekijken voor een volgende innovatieslag. Hierbij hebben we de tweede wieber vanuit het Design Thinking model toegepast. Dit gaat om nogmaals divergeren, het loslaten van bestaande denkkaders en het bedenken van zoveel mogelijk verschillende invalshoeken. Daarna leidde een proces tot convergeren, het selecteren, clusteren en combineren tot drie inspirerende concepten. Na het opstellen van een projectplan (titel, tijdspad, begroting, taakverdeling) konden de deelnemers hun idee tot leven wekken in de (mobiele) fotostudio.
In deze laatste fase zijn we met een spiegelgroep aan het werk gegaan. Om met een bredere groep vanuit de drie concepten tot een blauwdruk te komen die ook inzetbaar is voor andere samenwerkingen.

Resultaat

  • Er zijn drie inspirerende, innovatieve én werkbare projecten tot stand gekomen.
  • Het wederzijdse vertrouwen tussen de verschillende organisaties is hersteld. Door de open en eerlijke houding van de deelnemers werden eerdere aannames overwonnen en ontstond er een positieve coöperatieve sfeer.
  • Ook andere scholen zijn geïnspireerd, één van de directeuren is met haar eigen school ook direct aan de slag gegaan met een projectplan.
  • Gemeente Tilburg gebruikt de input om verder vorm te geven aan beleid over de doorlopende leerlijn 0 tot 12 jaar.
Wil jij met verschillende organisaties tot een innovatieve samenwerking komen?

Maar geen idee hoe?
Bureau de Hamvraag zorgt middels co-creatie voor vernieuwende en patroondoorbrekende ideeën.

Vraag offerte aan
Altijd vrijblijvend, je zit dus nergens aan vast!