Doorontwikkeling Platform Reigers

In Reigersbos, Amsterdam Zuidoost, heeft een groep bewoners het initiatief genomen om zichzelf te organiseren in een bewonersplatform. Platform Reigers. Sinds 2022 is de stichting formeel opgericht. Met een goed buurtplan is er ook invulling gegeven aan het buurtbudget. Dat is een budget van de gemeente waarmee bewonersplatformen aan de slag gaan met en voor de buurt. Na een succesvol jaar is het bewonersplatform toe aan een doorontwikkeling. Waarbij het eigenaarschap en het draagvlak meer wordt gedeeld in de gemeenschap en er zo met meer bewoners meer impact kan worden gemaakt.

 

Met wie?

Platform Reigers

2024

De Hamvraag

Hoe kunnen we de actieve betrokkenheid bij Platform Reigers vergroten, waardoor de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap meer wordt gedeeld in de gemeenschap?

Opgave

De vernieuwing van het centrumgebied van Reigersbos geeft ruimte aan een aantal nieuwe sociale en culturele voorzieningen. Gemeente Amsterdam wil vanuit een kerngroep die bestaat uit verschillende organisaties en het bewonersplatform in Reigersbos in co-creatie onderzoeken en ontwerpen. De nieuwe voorzieningen worden vanuit de kracht en identiteit van de wijk ontwikkeld worden, en aansluiten op wat er al is. Er is een jaar uitgetrokken om tot een besluit te komen met de voorziene locaties, een programma van eisen, concept en businesscases.

Aanpak

Samen met het bestuur starten we met een verkenning. We reflecteren en bepalen een stip op de horizon. En we formuleren de concrete doelen voor 2024. Vervolgens ontwerpen en begeleiden we vanuit deze kaders twee werksessies met de betrokken bewoners, de binnenste schil. Van daaruit maken we een actieplan voor 2024 waar het bewonersplatform invulling aan kan geven.

Resultaat

  • Grotere betrokkenheid van meer bewoners
  • Een actieplan voor 2024
  • Breder gedragen verantwoordelijkheid
Ben jij ook van plan om een co-creatie proces te starten?

Maar weet je niet waar te beginnen? Bureau de Hamvraag denkt graag met je mee!

Vraag offerte aan
Altijd vrijblijvend, je zit dus nergens aan vast!