Gebiedsgerichte samenwerking

Als procesbeleider is Bureau de Hamvraag aangesteld om in samenwerking met verschillende stakeholders de sociale en fysieke leefomgeving voor de bewoners van de IJplein-/Vogelbuurt te verbeteren en tegelijkertijd de kansen in ontwikkelingen van het Hamerkwartier te benutten voor de omliggende wijken.

Met wie?

Gemeente Amsterdam, Ymere, Eigen Haard, Stadgenoot, De Key en Rochdale.

De Hamvraag

Hoe kunnen we de sociale en fysieke leefomgeving voor de bewoners van de IJplein-/Vogelbuurt verbeteren en in de ontwikkeling van het Hamerkwartier kansen voor de omliggende wijken en haar bewoners meenemen?

Opgave

De fotogenieke IJplein-/Vogelbuurt is een gezellige, trotse en hechte buurt met betrokken bewoners in Amsterdam-Noord. Een wijk ook waar investeringen en extra aandacht nodig zijn. Sinds een aantal jaar is de aandacht ook gericht op het naastgelegen Hamerkwartier. Van oudsher een wijk met industrie, nu een rommelige maar gezellige mix van bedrijvigheid en hippe horeca aan het IJ. Hier komen ook woningen bij. De wijk wordt stukje bij beetje getransformeerd tot een woon-werkwijk.

Reden voor de woningbouwcorporaties Ymere, Rochdale, Eigen Haard, Stadgenoot en De Key en Gemeente Amsterdam om de handen ineen te slaan en Bureau de Hamvraag aan te stellen als extern procesbegeleider.

​​“’De vraag stellen is hem beantwoorden. Naarmate zaken complexer worden, is terug naar De Hamvraag meestal het beste antwoord.”

Maarten de Boer
Maarten de Boer oud-voorzitter bewonersplatform IJplein/Vogelbuurt

“De werkwijze van Bureau de Hamvraag is verbindend en initiatiefrijk. Ze zijn in staat om gecompliceerde en omvangrijke opgaven goed te ontleden tot ‘behapbare’ omvang om daarna met alle participanten de mogelijke oplossingen te vinden.”

Arnaud Lykles
Arnaud Lykles Manager Assetmanagement en VVE

Aanpak

Bureau de Hamvraag is sinds een aantal jaar intensief betrokken bij deze samenwerking. Onze rol is het aanbrengen van structuur, het verbinden van ambities, het aanjagen en concreet maken van acties en projecten en het bewaken van afspraken en die stip op de horizon. Bureau de Hamvraag betrekt zowel bestuurders als bewoners en de leden van het programmateam bij het proces en de afspraken.

Resultaat

  • Gedeelde ambities en doelen
  • Structureel overleg met bewoners en andere stakeholders
  • Afspraken over gezamenlijke woonvoorraad
  • Een duurzame investering in de buurt
  • Verbinding tussen sociaal, fysiek en economisch
Sta jij ook aan de start van een samenwerking?

Maar is het een complexe samenwerking waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken? Bureau de Hamvraag denkt graag met je mee!

Vraag offerte aan
Altijd vrijblijvend, je zit dus nergens aan vast!