Co-creatie overstap van kinderopvang naar basisschool

De overstap van peuteropvang naar basisonderwijs is spannend. Voor het kind zelf, maar ook voor de ouders en zelfs voor de medewerkers. In dit proces komen de uiteenlopende werkwijzen van de opvang en het onderwijs naar de oppervlakte. Bureau de Hamvraag heeft in co-creatie concrete middelen ontwikkelt om de overgang te vergemakkelijken. 

Met wie?

Xpect Primair, Servicebureau Kinderopvang

De Hamvraag

Hoe kunnen we de overgang van peuteropvang naar kleuterschool zo inrichten dat het aansluit bij de behoefte van het kind?

Opgave

De overstap van peuteropvang naar basisonderwijs is spannend. Voor het kind zelf, maar ook voor de ouders en zelfs voor de medewerkers. In dit proces komen de uiteenlopende werkwijzen van de opvang en het onderwijs naar de oppervlakte. Het is de uitdaging deze werelden niet te laten botsen, maar elkaar juist versterken. Dan kunnen het jonge kind en de ouders de ondersteuning ontvangen die het nodig hebben. Aan Bureau de Hamvraag de uitdaging om tot de kern te komen.

“De Hamvraag heeft met lef en een open aanpak ervoor gezorgd dat in alle lagen van onze onderwijsorganisatie de noodzaak gevoeld werd om daadwerkelijk met de kinderopvang te fuseren. Ik denk dat daarin de kracht zit: vanuit de visie dat elk kind een goede start verdient.”

Carin Zandbergen
Carin Zandbergen Voorzitter College van Bestuur Xpect Opvang en Onderwijs

Aanpak

Om transparantie in de bestaande werkwijze te krijgen, namen we eerst een stapje terug. Wie doet wat? En met welke reden en welk gevoel? Dit noemen we een service journey.

Uit de servicejourneys bleek dat er een aantal kleine maar essentiële veranderingen in het werkproces nodig waren om kinderen en ouders beter te begeleiden.
De behoefte was om het werkproces te standaardiseren op een manier die voor beide organisaties werkt en voor ouders makkelijk is, zodat signalen altijd opgepakt konden worden. Een oplossing gericht op persoonlijke begeleiding van kinderen en ouders, zonder het uniform te verplichten.

Resultaat

  • De werkwijzen zijn in een poster én een folder visueel vormgegeven.
  • Een werkwijze die ouders geruststelt en overzicht geeft in wat er op hen afkomt.
  • Een bruikbare tool voor medewerkers kinderopvang en basisonderwijs om met elkaar én ouders het gesprek te voeren, waarbij er meer aandacht is voor persoonlijke begeleiding.
  • Na de pilotfase is het ontwerp aangepast voor een betere versie en is er een product uitgekomen dat vanuit de opdrachtgevers geïmplementeerd wordt op alle locaties.
Wil jij ook van een idee tot een concreet product komen?

Maar weet je niet hoe je hier andere in kunt meenemen?
Bureau de Hamvraag brengt middels co-creatie ook jouw ideeën tot een concreet product.

Vraag offerte aan
Altijd vrijblijvend, je zit dus nergens aan vast!