Ontwerp Gebiedskompas Leidschendam-Voorburg

Het team Gebiedsregie was op zoek naar een instrument om die gebiedskennis en de verschillende belangen en wensen samen te brengen. Bureau de Hamvraag kreeg de opdracht om een visueel instrument te ontwikkelen.

Met wie?

Gemeente Leidschendam-Voorburg

De Hamvraag

Hoe kunnen we het gebiedsgericht-werken vertalen naar een tool die zowel extern als intern zichtbaar maakt wat er aanwezig is en speelt in een gebied?

Opgave

De gebiedsregisseurs in Leidschendam-Voorburg zijn zowel de schakel tussen het gebied en de hele gemeente als tussen de interne organisatie en de omgeving daarbuiten. Zo verzamelen zij elke dag een berg aan kennis en informatie. Het team Gebiedsregie was op zoek naar een instrument om die gebiedskennis en de verschillende belangen en wensen samen te brengen. Aan Bureau de Hamvraag de opdracht dit instrument te ontwikkelen.

Aanpak

Bureau de Hamvraag ontdekte al snel dat de mensen uit het fysieke domein, de ontwikkeling van de bouw, en het sociale domein, de ontwikkeling van de buurt, de bewoners en voorzieningen, een andere taal spraken. Een oplossing daarvoor was een visueel instrument; het Gebiedskompas. Om dit Gebiedskompas op maat te ontwikkelen hielden we kaarttafelsessies met bewoners en stakeholders uit het gebied en collega’s uit de verschillende domeinen. Vervolgens werd de opgedane kennis en informatie door de gebiedsregisseurs gefilterd en verwerkt naar een visuele vertaling op het Gebiedskompas.

Met alle partijen zijn verschillende groeisessies ingericht om de ambities van korte tot lange termijn te ontrafelen en te definiëren. Vanwege Covid19 is een deel van het participatieproces omgevormd tot een enquête en online proces. In elke fase werd tijdens mijlpalen focus en richting bepaald en bewaakt.

Resultaat

  • Een op maat gemaakte integrale gebiedskaart (het Gebiedskompas) waarin zowel sociale, economische als fysieke opgaven, projecten en signalen zijn gevisualiseerd en samengebracht.
  • Helder en concreet inzicht in wat er in de gemeente Leidschendam-Voorburg speelt en wie de belangrijkste stakeholders zijn.
Ben jij ook opzoek naar een tool om zaken bespreekbaar te maken stakeholders??

Maar weet je niet waar te beginnen? Bureau de Hamvraag denkt graag mee over een visuele tool dat inzicht en overzicht geeft.

Vraag offerte aan
Altijd vrijblijvend, je zit dus nergens aan vast!