Samenwerking & innovatie in het Amsterdamse MVI-onderwijs

Als projectleider is Bureau de Hamvraag aangesteld om samen met de verschillende stakeholders toe te werken naar de samenwerking, doorontwikkeling en vernieuwing van het Amsterdamse MVI-onderwijs.

Met wie?

Sterk Techniek Onderwijs Amsterdam

De Hamvraag

Hoe zorgen we voor MVI-onderwijs in Amsterdam dat inspireert en van hoge kwaliteit is? Met een natuurlijke samenwerking tussen het MBO, de basisscholen en de bedrijven, en waarbij er ruimte is voor innovatie.

Opgave

Techniek is vaak een vak dat voor leerlingen aan het eind van de basisschool al afvalt. De reden? Leerlingen komen er te weinig mee in aanraking. Vandaag de dag is er dan ook een groot tekort aan technisch geschoolde mensen. Sterk Techniekonderwijs en de Techcampus Amsterdam hebben de ambitie hierin verschil te maken. Techniek moet ‘hot’ worden, ook bij meisjes. Daarnaast is het de bedoeling dat techniekonderwijs beter aansluit bij de beroepspraktijk. Hiervoor wordt een TechCampus vormgegeven waar de vijf Amsterdamse techniek VMBO-scholen, Technische MBO’s, bedrijven en maatschappelijke partners deel vanuit maken. In 2020 kreeg Bureau de Hamvraag de rol van projectleider voor de doorontwikkeling en vernieuwing van het Amsterdamse MVI-onderwijs.

“Vier MVI-scholen zijn over hun eigen schaduw gesprongen en merken dat samenwerken eigenlijk meer oplevert dan kost!”

Marjolein Moorman
Marjolein Moorman Wethouder Onderwijs, gemeente Amsterdam

Aanpak

De schoolbesturen, schooldirecteuren en leerkrachten bepalen de koers en invulling van het onderwijs. Door middel van projectmatig werken, scrum en co-creatie wordt hier invulling aan gegeven. In de eerste jaren hebben we met name gewerkt aan het opstellen van de gezamenlijke doelen, het investeren in innovatieve middelen en het versterken van de samenwerking tussen de vier MVI-scholen. Bureau de Hamvraag jaagt in dit traject aan, verbindt, motiveert en draagt zorg voor de realisatie van de doelen binnen het project. Een goede samenwerking met het MBO, HBO en bedrijfsleven is daarvoor van groot belang. Tot aan 2024 zetten we onder andere in op een goede doorstroom tussen de vier MVI-scholen en de verschillende opleidingen.

Lees hier meer over het MVI project.

Resultaat

  • De vier Amsterdamse MVI-scholen werken sinds 2020 nauw met elkaar samen.
  • Directeuren en docenten wisselen lesmateriaal, apparatuur en wellicht in de toekomst zelfs personeel uit.
  • Het fundament van een duurzame samenwerking is gelegd.
  • Het project is eraan toe de wereld buiten de scholen, zoals bedrijven, steeds meer te betrekken.
Toe aan een complexe samenwerking?

Maar geen idee hoe je belanghebbende kan begeleiden naar een echte samenwerking? Bureau de Hamvraag kan daarbij helpen!

Vraag offerte aan
Altijd vrijblijvend, je zit dus nergens aan vast!