Verkenning samenwerking volewijck

Bureau de Hamvraag is gevraagd om een verkenning te doen naar de samenwerking tussen gemeente en woningbouwcorporaties in de Volewijck. Welke mogelijkheden en de kansen zijn er? En hoe betrekken we de omliggende buurten daarbij? In een proces met de verschillende stakeholders heeft Bureau de Hamvraag een overzicht en advies kunnen geven. 

Met wie?

Gemeente Amsterdam

De Hamvraag

Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor een samenwerking tussen gemeente en woningbouwcorporaties in de Volewijck en, indien relevant, met de omliggende gebieden?

Opgave

Gemeente Amsterdam en woningbouwcorporaties; Ymere, Eigen Haard, Stadgenoot, De Key, Rochdale en De Alliantie, willen onderzoeken of en hoe zij vanuit samenwerking invulling kunnen geven aan gedeelde ambities voor de Volewijck. De omliggende projectgebieden worden in dit onderzoek meegenomen vanuit de Ongedeelde Wijk ambitie, indien relevant voor de doelstellingen. 

Aanpak

De verkenning bestond uit drie fases. We begonnen met het begrijpen ‘het wat’, via interviews, deskresearch en een eerste kansenkaart brachten we de opgehaalde informatie in beeld.  De tweede fase ging om het concretiseren van de samenwerken ‘wat is belangrijk? en waar gaan we op inzetten?’. Tijdens een gezamenlijke sessie hebben we bepaald welke afspraken we willen maken over maatregelen, acties en projecten om invulling te geven aan de gedeelde ambities. Ook is er tijdens deze bijeenkomst aandacht geweest voor de vorm en structuur van de samenwerking in de toekomst. De laatste fase ging om ‘hoe verder?’ waarin afspraken over het vervolg centraal stonden. 

Alle informatie is uiteindelijk samengebracht in een interactieve kansenkaart op verschillende niveaus. Daarin zijn ook de wensen, kansen en afspraken weergegeven. Door Covid19 speelde een groot deel van de bijeenkomsten zich online af. 

Resultaat

  • Een concreet voorstel voor een vervolg van de samenwerking.
  • Plan van aanpak met samenwerkingsafspraken.
  • De ontwikkeling van een integrale kaart; een product dat inzicht geeft in feitelijke informatie, wensen, behoeften en afspraken.
Wil jij ook de mogelijkheden van samenwerking in kaart brengen?

Maar geen idee hoe?
Bureau de Hamvraag bekijkt graag samen de vraag en de mogelijkheden.

Vraag offerte aan
Altijd vrijblijvend, je zit dus nergens aan vast!