"We doen het hier samen"

Verbeteren van bestaanszekerheid van bewoners, mét bewoners. In de G buurt Noord in Amsterdam Zuidoost komen alle ingrediënten samen om het echt anders te doen. Een grootschalige renovatie, betrokken bewoners én professionals vanuit verschillende organisaties, een buurtcentrum met ruimte voor bewoners én het mandaat van bestuurders voor een ‘regelvrije zone’. Maar hoe breng je al deze ingrediënten samen tot een werkbaar recept?

Dat deden we samen. Met een gedeeld verhaal en gedeelde waarden, en een scherpe aanpak.

Met wie?

Integrale samenwerking Gemeente Amsterdam | Buurtteam Amsterdam | Rochdale

2023/2024

De Hamvraag

Hoe kunnen we de bestaanszekerheid van de bewoners vergroten, met een integrale aanpak ontworpen met bewoners?

Opgave

In de G Buurt Noord in Amsterdam Zuidoost wonen veel mensen waarbij bestaanszekerheid ontbreekt. Dit zorgt ervoor dat mensen met de dag leven en er geen vertrouwen in de toekomst is. Er start een grootschalige renovatie omdat de woningen in slechte staat zijn. En zo zijn er meer ingrepen in de fysieke leefomgeving gepland. Buurtteam Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Woningcorporatie Rochdale willen de bestaanszekerheid verbeteren. Met een integrale aanpak waarin de bewoners centraal staan.

“Bureau de Hamvraag heeft ervoor gezorgd dat we een gezamenlijk proces hebben vormgegeven en doorlopen, met een concreet resultaat waar we mee verder kunnen. We hebben de Hamvraag ervaren als zeer betrokken, meedenkend en scherp. Creatief in werkvormen en presentatie. Open, altijd bereikbaar, voortvarend en betrouwbaar in nakomen van afspraken. Kortom, het was fantastisch om met Bureau de Hamvrag samen te werken. Jullie brachten precies (en meer)  wat we met elkaar nodig hadden.”

Nel Winkel Programmamanager Gemeente Amsterdam

Aanpak

Er was weinig vertrouwen tussen bewoners en organisaties en organisaties onderling. Daarom zijn we gestart met het gezamenlijk bepalen van de missie en visie, en waarden voor de samenwerking. Vanuit die basis, met een visuele en iteratieve aanpak, co-creatie sessies en “learning by doing” wonnen we vertrouwen . Zo groeide de groep betrokken stakeholders. En kwamen we tot een gedragen plan en strategie.

Resultaat

Een gedragen plan van aanpak. Met een gedeelde visie, waarden en stip op de horizon. Met een pragmatische insteek. Learning by doing. Een organisatiestructuur die dat ondersteunt en een stevige bewonersvertegenwoordiging op de juiste plek.

  • Bottom up & Top down samenbrengen
  • Bewoners als vertrekpunt
  • Uiteenlopende verwachtingen en belangen op een lijn gekregen
  • Eigenaarschap en draagvlak
Ben jij ook van plan om meer vanuit en met bewoners te werken??

Maar weet je niet waar te beginnen? Bureau de Hamvraag denkt graag met je mee!

Vraag offerte aan
Altijd vrijblijvend, je zit dus nergens aan vast!