Bouwen aan je wijk met LegoⓇ Serious PlayⓇ

Doormiddel van LegoⓇ Serious PlayⓇ heeft Bureau de Hamvraag vorm gegeven aan een teamsessie voor de wijkregisseurs van Eigen Haard. Er is gebouwd aan aan individuele buurtplannen, maar ook aan de gedeelde vragen en uitdagingen als team.

Met wie?

Eigen Haard

De Hamvraag

Hoe maken we als team een goede start met onze ambities en doelen voor 2023? Zowel met onze gedeelde vragen en uitdagingen als teams, maar ook met onze individuele buurtplannen als wijkregisseur.

Opgave

Iedere wijkregisseur maakt individueel een buurtplan. Dit buurtplan geeft richting aan ambities en doelen voor een kalenderjaar. Ook voor 2023 zijn buurtplannen gemaakt per wijk. Omdat de wijkregisseurs ook samen een team vormen is het belangrijk dat zij niet alleen gericht zijn op hun eigen buurtplannen, maar ook op de hoogte zijn van elkaars buurtplannen. Met als groter doel dat je elkaar kunt inspireren, maar ook in gezamenlijkheid kunt optrekken richting de opgaven die er zijn of de partners waarmee gewerkt wordt. Dit versterkt de individuele plannen en de aanpak van Eigen Haard als organisatie.

​​”Lego Serious Play is een leuke en laagdrempelige manier om in diverse stappen als individu én team na te denken over uitdagingen, knelpunten en strategieën. We werden geprikkeld om serieuze thema’s spelenderwijs met elkaar te verkennen. Onze ervaring is dat het echt werkt om landschappen te bouwen, deze met elkaar te verbinden en daar vervolgens echte inzichten uit te halen. Kortom, een aanrader als je niet alleen een effectieve, maar ook leuke dag als team wil ervaren.”

Chantal Gielen Teamcoördinator Wijkontwikkeling en Samenleven, Eigen Haard

Aanpak

Voor deze vraag en opgave is gekozen om te werken met de methode van Lego Serious Play. Deze methodiek nodigde de wijkregisseurs uit om eerst hun eigen verhaal te bouwen en daarna met elkaar tot een gezamenlijk landschap te komen. Dit geeft inzicht in hun individuele vraagstukken, maar ook in vraagstukken en doelstellingen van hen als team. Het doel is om boven water te krijgen wat er bij elkaar speelt en hoe je daarin ook samen kan optrekken óf met en van elkaar kan leren. Uiteindelijk vat iedere deelnemer de hele sessie samen in een eigen tegeltjeswijsheid, die hem of haar herinnert aan de opbrengst van de dag. De opbrengst van de dag vormt de basis voor gezamenlijke ambities en doelen voor 2023.

Resultaat

  • De deelnemers kregen inzicht in hun eigen buurtplannen, in die van elkaar en de samenhang tussen de plannen.
  • De uitkomst van de sessie vormt de basis en geeft gezamenlijke ambities en doelen als team.
  • De deelnemers kregen inzicht in zowel de eigen manier van werken als op die van de collega’s.
  • Ingewikkelde processen en vragen binnen specifieke wijken zijn helder geworden en werden herkend of gedeeld.
  • De methode zorgde voor teamgevoel, omdat inzichtelijk werd dat de vragen en uitdagingen van de verschillende wijkregisseurs in de kern veel op elkaar bleken te lijken.
Toe aan een andere sessie met impact?

Met je team of organisatie eens op een andere manier aan de visie, plannen of strategie werken? Bureau de Hamvraag organiseert graag een LegoⓇ Serious PlayⓇ sessie speciaal voor jouw mensen!

Vraag offerte aan
Altijd vrijblijvend, je zit dus nergens aan vast!